INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
WydziaƂ Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com