Our Team

pł

Paweł Łowicki
pawel.lowicki@psych.uw.edu.pl

About me

I am a PhD student at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.

Research Interests:

  • psychology of religion
  • cognitive psychology: theory of mind, social cognition, language
  • individual differences: emotional intelligence, intelligence, personality
  • other: psychotherapy, philosophy of religion

Publications

Łowicki, P., Witowska, J., Zajenkowski,M., Stolarski, M. (2018). Time to believe: Disentangling the complex associations between time perspective and religiosity, Personality and Individual Differences, 134, 97-106

Łowicki, P. Zajenkowski, M. (2017). Divine Emotions: On the Link Between Emotional Intelligence and Religious Belief. Journal of Religion and Health, 56 (6), 1998-2009.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., Łowicki, P. (2016). Fluid Intelligence as a Mediator of the Relationship between Executive Control and Balanced Time Perspective. Frontiers in Psychology7, 1844.

Łowicki, P., Zajenkowski, M. (2016). No empathy for people nor for God: The relationship between the Dark Triad, religiosity and empathy. Personality and Individual Differences.

Conferences

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska J., Zajenkowski, M. (2018). The role of narcissism in the relationship between time perspective and religiosity (poster).  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Narcystyczna religijność: relacja religijności, narcyzmu oraz perspektywy czasowej. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska.

Łowicki, P. Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Fundamentalizm religijny i centralność religii a deklarowane postawy wobec uchodźców i środowisk LGBT. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, Polska.

Łowicki, P. (2017). Minds and Gods Revised? The Role of Gender Differences in Mind-reading ability for Predicting Religious Belief. The International Association for the Psychology of Religion Conference, Hamar, Norway.

Łowicki, P., Zajenkowski, M., Chuderski, A., Jastrzębski, J. (2017). Follow your heart, not your head. The interplay between intelligence, empathy, religiosity and subjectively-assessed intelligence (poster). Conference of International Society for the Study of Individual Differences, July, 24-28, Warsaw, Poland

Łowicki, P. (2017). Is cleanliness really next to godliness? On the impact of physical cleansing on cognitive availability of religious and moral words. 59Th Conference of Experimental Psychologists, Dresden, Germany.

Maciantowicz, M., Malesza, M., Witowska, J., Łowicki, P. (2017). Dark side of impulsivity — Associations between the Dark Triad, self-report and behavioral measures of impulsivity. International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska J. (2017). Antisocial personality traits and religiosity. International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Łowicki, P., Witowska, J. (2016). Putting religion in time: the relationships between religious beliefs and time perspective. Third International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion. Religion – culture – biology, Kraków, Polska

Witowska, J., Łowicki, P., Zajenkowski, M. (2016). Religijność i pozytywny nastrój – pośrednicząca rola perspektywy czasowej. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań, Polska

Łowicki, P., Zajenkowski M. (2015). Emotional intelligence and religiosity: complex connections and possible explanation (poster).  ISSID 2015 – The International Society For the Study of Individual Differences, Western University, London ON, Canada.

Łowicki, P. (2015). Inteligencja, religijność i agresja (poster). [Intelligence, religiosity, and aggression (poster).] Interdyscyplinarna Konferencja Studencko – Doktorancka III Dzień Psychologa, Academy of Special Education, Warsaw, Poland.

Kmieć, N., Łowicki, P. (2015). Style konwersacyjne – perspektywa interdyscyplinarnej współpracy badawczej (prezentacja) [Conversational styles – the perspective on interdisciplinary research cooperation] Interdyscyplinarnej Konferencji Badań nad Językiem pt. „Język w powiększeniu – jak i po co badać język?”, Warsaw, Poland.

Łowicki, P. (2013). Doświadczenie mistyczne a substancje psychoaktywne (prezentacja). [Mystical experience and psychoactive substances (presentation)]. Ogólnopolska konferencja naukowa „Mózg-umysł-religia”, Kraków.

Łowicki, P. (2013). O specyficznej strukturze świadomości osób nawróconych według Williama Jamesa (prezentacja) [On the peculiar structure of converts’ minds according to William James (presentation)]. Ogólnopolska konferencja naukowa „Odmienne Stany Świadomości”, Wrocław.

BACK TO HOMEPAGE
INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com