Our Team

Oliwia Maciantowicz
oliwia.maciantowicz@psych.uw.edu.pl

About me

I am a PhD student at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.

Research Interests:

  • cognitive science: executive functions
  • individual differences: personality, aggression, vulnerable and grandiose narcissism
  • cross-cultural psychology
  • environmental psychology
  • forensic psychology: psychology and law

Publications

Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2018). Is narcissistic anger fueled by neuroticism? the relationship between grandiose and vulnerable narcissism, neuroticism, and trait anger. Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-018-9866-y

Szymaniak, K., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2017). Narcyzm a satysfakcja z życia: pośrednicząca rola neurotyczności i ekstrawersji. Psychologia, Etologia, Genetyka, 36, 65-82.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowska, A, Bodecka, M., Skrzypek, M. (2017). Relacja narcyzmu wielkościowego i wrażliwego z typem popełnionego przestępstwa pośród osadzonych w polskich zakładach karnych. Psychiatria. 

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., Łowicki, P. (2016). Fluid Intelligence as a Mediator of the Relationship between Executive Control and Balanced Time Perspective. Frontiers in Psychology7, 1844.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58 , 1-9.

Zajenkowski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., Malesza, M. (2016). Vulnerable past, grandiose present: The relationship between vulnerable and grandiose narcissism, time perspective and personality. Personality and Individual Differences, 98, 102-106.

Conferences

Maciantowicz, O. (2018). Neurotic anger in narcissism: role of neuroticism in narcissism – anger relationship.  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowska, A., Bodecka, M., Skrzypek, M. (2018). Relationship between grandiose and vulnerable narcissism and type of committed crime in the population of Polish prisoners.  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Szymaniak, K., Maciantowicz, O. (2018). Vulnerable and grandiose narcissism differently associated with ability and trait emotional intelligence (poster).  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska J., Zajenkowski, M. (2018). The role of narcissism in the relationship between time perspective and religiosity (poster).  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Narcystyczna religijność: relacja religijności, narcyzmu oraz perspektywy czasowej. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska.

Łowicki, P. Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Fundamentalizm religijny i centralność religii a deklarowane postawy wobec uchodźców i środowisk LGBT. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, Polska.

Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2017). Cognitive resources, trait anger and emotional states in grandiose and vulnerable narcissism (poster). Conference of International Society for the Study of Individual Differences, July, 24-28, Warsaw, Poland

Maciantowicz, O., Skrzypek, M., Bodecka, M. (2017). Narcissism imprisoned: trait anger, grandiose and vulnerable narcissism among Polish prisoners (poster). Conference of International Society for the Study of Individual Differences, July, 24-28, Warsaw, Poland

Szymaniak, K., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M., Urban, P. (2017). Vulnerable and grandiose narcissism  are differentially associated with ability and trait emotional intelligence (poster). Conference of International Society for the Study of Individual Differences, July, 24-28, Warsaw, Poland.

Maciantowicz, O. (2017). Narcissistic cognition in anger: relationships between grandiose and vulnerable narcissism, anger, intelligence and executive control. 59Th Conference of Experimental Psychologists, Dresden, Germany.

Maciantowicz, O., M., Malesza, M., Witowska, J., Łowicki, P. (2017). Dark side of impulsivity — Associations between the Dark Triad, self-report and behavioral measures of impulsivity (poster). International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska J. (2017). Antisocial personality traits and religiosity (poster). International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2016). Time to work: Pacing Styles, Time Perspectives and Personality Traits (poster). 3rd International Conference on Time Perspective, Copenhagen, Danemark.

Witowska, J., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2016). The relationship between vulnerable and  grandiose narcissism, time perspective, personality and satisfaction with life. 3rd International Conference on Time Perspective, Copenhagen, Danemark.

Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska, J. (2016). Why Does Intelligence Reduce Anger? An Experimental Approach. 17thAnnual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence), St. Petersburg, Russia.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Malesza, M.,  Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Uncovering a Complex Interplay Between Intelligence and Time Perspective: Mediating Role of Stress (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence), St. Petersburg,Russia.

Malesza, M., Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Time to be Smart – Associations Between Intelligence and Time Perspective (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence), 15-17 lipiec, St. Petersburg, Russia.

Witowska, J., Malesza, M., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Cognitive Control, Fluid Intelligence and Balanced Time Perspective (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence), 15-17 lipiec, St. Petersburg, Russia.

Maciantowicz, O. (2016). Narcyzm wielkościowy i wrażliwy: zdrowie psychiczne i postrzeganie czasu [Grandiose and vulnerable narcissism: psychological health and time perception] (poster). II Konferencja Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznan.

Maciantowicz, O., Sass-Stańczak, K., Witowksa, J. (2016). Umocnieni i usatysfakcjonowani – myśląć o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości [empowered and satisfied – thinking about the past, present and future]. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznan.

Witowska, J., Maciantowicz, O. (2015). Zbalansowana perspektywa czasowa jako źródło satysfakcji z życia [Balanced time perspective as a source of satisfaction with life]. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznan.

Witowska, J., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2015.)Postrzeganie czasu w narcyzmie wielkościowym i narcyzmie wrażliwym [Perception of time in vulnerable and grandiosity narcissism](poster). VI Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „PsychoDebiuty”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Maciantowicz, O. (2015). Islamophobia and psychological aspects of integration. Annual human rights conference, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warsaw

Maciantowicz, O. (2015). Rola procesów poznawczych w regulacji agresji. [The role of cognition in regulation of aggression.] Konferencja Psychologii Sądowej, “Psychologia & Przestępczość”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Maciantowicz, O. (2015). Podatność na sugestię u dzieci. [The suggestibility of children.] Konferencja „Dziecko -świadek wyjątkowy. Ochrona psychologiczna i prawna w postępowaniu sądowym.”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Maciantowicz, O. (2015). Internet a związek agresji z funkcjami poznawczymi. [Internet and its relationship with aggression and cognitive functions] IV Konferencja “Człowiek zalogowany”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Maciantowicz, O. (2015). Procesy poznawcze a agresja. [Cognition and aggression.]Konferencja Psychologii Sądowej, “Psychologia & Przestępczość: Granice i pogranicza”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Maciantowicz, O. (2014). Sylwetka Alfreda Bineta: przez pomiar inteligencji po pedagogikę specjalną. [Alfred Binet: from the measurement of intelligence to the notion of special education.] I Studencko-Doktorancka Konferencja Pedagogiczna, “Skąd przyszliśmy, dokąd idziemy”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

BACK TO HOMEPAGE
INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com