Our Team

zdjęcie do dokumentów

Kinga Szymaniak

kinga.szymaniak@psych.uw.edu.pl

About me

I am a PhD student at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.

Research interests:

  • psychology of anger
  • individual differences: personality, vulnerable and grandiose narcissism, subjective well – being, intelligence, emotional intelligence
  • psychometrics
  • other: psychotherapy (cognitive – behavioral therapy and schema – focused cognitive therapy)

Publications

Szymaniak, K., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2017). Narcyzm a satysfakcja z życia: pośrednicząca rola neurotyczności i ekstrawersji. Psychologia, Etologia, Genetyka, 36, 65-82.

Conferences

Szymaniak, K. Maciantowicz, O. (2017). Relacja między narcyzmem wrażliwym a satysfakcją z życia z uwzględnieniem roli cech osobowości [Relationship between vulnerable narcissism and satisfaction with life controlling for personality traits]. VIII Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Psychodebiuty”. Grudzień, 8 – 9, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Szymaniak, K., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M., Urban, P. (2017). Vulnerable and grandiose narcissism  are differentially associated with ability and trait emotional intelligence. Conference of International Society for the Study of Individual Differences, July, 24-28, Warsaw, Poland.

Szymaniak, K. Zajenkowski, M. (2017). Does every narcisisst feel anger in the same way? – Relationship between anger, vulnerable and grandiose narcissism having regard to personality traits and time perspective [Czy każdy narcyz gniewa się tak samo? Relacja między gniewem a narcyzmem wrażliwym i wielkościowym z uwzględnieniem roli cech osobowości oraz perspektywy czasowej] (poster). VII Ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji”. Maj, 18 – 19, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.

Szymaniak, K. Zajenkowski, M. (2016). Relacja między narcyzmem wrażliwym, narcyzmem wielkościowym, cechami osobowości, perspektywą czasową a gniewem. [Relationship between vulnerable narcissism, grandiose narcissism, personality traits, time perspective and anger]. VII Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowej „Psychodebiuty”.  Grudzień, 9 – 10, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Szymaniak, K. (2016). Kwestionariusz wymiarów narcyzmu – konstrukcja i zastosowanie [Vulnerable and Grandiose Narcissism Questionnaire – construction and application]. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania. Czerwiec, 24 – 25, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Szymaniak, K. (2016). Wybrane problemy adaptacji kulturowej testów inteligencji [Selected difficulties in adaptation of intelligence tests to other cultures]. Cracow Cognitive Science Conference, Marzec, 18, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

BACK TO HOMEPAGE
INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com