Our Team

zdj3

Joanna Witowska

joanna.witowska@psych.uw.edu.pl

About me:

I am a PhD student at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.
Research Interests

  • psychology of time
  • cognitive science: executive functions
  • individual differences: personality, aggression
  • cross-cultural psychology
  • psychology of religion

Publications

Łowicki, P., Witowska, J., Zajenkowski,M., Stolarski, M. (2018). Time to believe: Disentangling the complex associations between time perspective and religiosity, Personality and Individual Differences, 134, 97-106

Witowska, J., Zajenkowski, M. (2018) How is perception of time associated with cognitive functioning? The relationship between time perspective and executive control. Time & Society.

Stolarski, M, Kreżołek, K. & Witowska, J. (2017). Temperamentalne podłoże zrównoważonej perspektywy czasowej: Mediacyjna rola temporalnego metapoznania. Psychologia Wychowawcza, 54(12)

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowska, A, Bodecka, M., Skrzypek, M. (2017). Relacja narcyzmu wielkościowego i wrażliwego z typem popełnionego przestępstwa pośród osadzonych w polskich zakładach karnych. Psychiatria. 

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., Łowicki, P. (2016). Fluid Intelligence as a Mediator of the Relationship between Executive Control and Balanced Time Perspective. Frontiers in Psychology7, 1844.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58 , 1-9.

Zajenkowski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., Malesza, M. (2016). Vulnerable past, grandiose present: The relationship between vulnerable and grandiose narcissism, time perspective and personality. Personality and Individual Differences, 98, 102-106.

Witowska, J., Zajenkowska, A. (2015). Gniew i satysfakcja z życia wśród buddystów i katolików w Polsce i w Niemczech. Psychologia Wychowawcza, 49(7):171-181

Witowska, J. (2015). Dzieci i młodzież z tłem migracyjnym – wyzwanie dla psychologów. Inspiracje Psychologiczne, 1, 53-54.

Book chapters

Stolarski, M., & Witowska, J. (2017). Balancing own time perspective from aerial view: Metacognitive processes in temporal framing. In A. Kostić, & D. Chadee (Eds.), Time perspective. Theory and practice (pp. 117-141). UK: Palgrave Macmillan UK.

Conferences

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowska, A., Bodecka, M., Skrzypek, M. (2018). Relationship between grandiose and vulnerable narcissism and type of committed crime in the population of Polish prisoners.  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska J., Zajenkowski, M. (2018). The role of narcissism in the relationship between time perspective and religiosity (poster).  International conference – Between Narcissism and Entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective, Warsaw, Poland.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Narcystyczna religijność: relacja religijności, narcyzmu oraz perspektywy czasowej. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska.

Łowicki, P. Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2017). Fundamentalizm religijny i centralność religii a deklarowane postawy wobec uchodźców i środowisk LGBT. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, Polska.

Witowska, J. (2017). The relationships between religious beliefs and time perspective: Time among Buddhists and Catholics in Poland and Germany. The International Association for the Psychology of Religion Conference, Hamar, Norway.

Witowska J., Zajenkowski, M. (2017). The role of time perspective in cognitive functioning. ISSID 2017 – The International Society For the Study of Individual Differences, Warsaw, Poland.

Witowska, J. (2017). Is there a relationship between perceiving of time and cognitive functioning? The association between time perspective, cognitive control and intelligence. 59Th Conference of Experimental Psychologists, Dresden, Germany.

Maciantowicz, M., Malesza, M., Witowska, J., Łowicki, P. (2017). Dark side of impulsivity — Associations between the Dark Triad, self-report and behavioral measures of impulsivity. International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Łowicki, P., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska J. (2017). Antisocial personality traits and religiosity. International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M. (2016). Time to work: Pacing Styles, Time Perspectives and Personality Traits (poster). 3rd International Conference on Time Perspective. 15-19 sierpnia, Copenhagen, Danemark.

Witowska, J., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2016). The relationship between vulnerable and  grandiose narcissism, time perspective, personality and satisfaction with life. 3rd International Conference on Time Perspective, Copenhagen, Danemark.

Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska, J. (2016). Why Does Intelligence Reduce Anger? An Experimental Approach. 17thAnnual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence). St. Petersburg, Russia.

Maciantowicz, O., Witowska, J., Malesza, M.,  Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Uncovering a Complex Interplay Between Intelligence and Time Perspective: Mediating Role of Stress (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence),  St. Petersburg,Russia.

Malesza, M., Maciantowicz, O., Witowska, J., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Time to be Smart – Associations Between Intelligence and Time Perspective (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence), St. Petersburg, Russia.

Witowska, J., Malesza, M., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2016). Cognitive Control, Fluid Intelligence and Balanced Time Perspective (poster). 17th Annual Conference of International Society for Intelligence Research (Intelligence),  St. Petersburg, Russia.

Łowicki, P., Witowska, J. (2016). Putting religion in time: the relationships between religious beliefs and time perspective. Third International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion. Religion – culture – biology, Kraków, Polska

Witowska, J., Łowicki, P., Zajenkowski, M. (2016). Religijność i pozytywny nastrój – pośrednicząca rola perspektywy czasowej. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań, Polska

Maciantowicz, O., Sass-Stańczak, K., Witowksa, J. (2016). Umocnieni i usatysfakcjonowani – myśląć o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznan.

Witowska, J., Maciantowicz, O. (2015). Zbalansowana perspektywa czasowa jako źródło satysfakcji z życia [Balanced time perspective as a source of satisfaction with life]. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznan.

Witowska, J., Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2015.)Postrzeganie czasu w narcyzmie wielkościowym i narcyzmie wrażliwym [Perception of time in vulnerable and grandiosity narcissism](poster). VI Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „PsychoDebiuty”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Witowska, J., Zajenkowska, A. (2015). Trait anger and life satisfaction among Catholics and Buddhist in Poland and Germany (poster). ISSID 2015 – The International Society For the Study of Individual Differences, Western University, London ON, Canada.

Witowska, J. (2015). Agresja w kontekście perspektywy czasowej oraz indywidualnej podatności na sytuacje frustracji. Porównanie buddystów oraz katolików z Polski i Niemiec (third place in the category of „Presentation”). Interdyscyplinarna Konferencja Studencko – Doktorancka III Dzień Psychologa, Academy of Special Education, Warsaw.

Witowska, J. (2013). Skłonność do agresji u praktykujących katolików i buddystów w Polsce (presentation). III Ogólnopolska Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Psychodebiuty”, Jagiellonian University, Kraków.

BACK TO HOMEPAGE
INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com