Our Team

Jan Jędrzejczyk

jan.jedrzejczyk@psych.uw.edu.pl

About me

I am a PhD student at the Faculty of Psychology of the University of Warsaw.

Research Interests:

  • Psychology of motivation, self-control particularly in the context of achieving the objectives (its determinants, including personality, intelligence and metacognitive strategies)
  • Psychotherapy (behavioral mechanisms, neurobiological basis)
  • Coaching (efficacy, behavioral mechanisms)

Publications

Turkowski, P., Jędrzejczyk, J., Huflejt-Łukasik, M. i Wieliczko, J. (w druku). Neuro-lingwistyczna psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych. Psychoterapia, 3, 178.

Ziętalewicz, U., Jędrzejczyk, J., Mojkowski, W. i Michałkiewicz, D. (w druku). Poznawcza regulacja emocji u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu wszczepienia urządzenia sterującego rytmem serca. Polski Merkuriusz Lekarski, X, X.

Wojtkowska, K., Jędrzejczyk, J. (2015). Cognitive and Emotional Functioning of Young Adults on the Contemporary Labour Market. [w:] Adamczyk, K., Wysota, M. (red.) Various Aspects of Young Adults’ Functioning, Wydawnictwo Libron. http://libron.pl/katalog/czytaj/id/156

Jędrzejczyk, J. (2014). Neurolingwistyczna psychoterapia: teoria i badania [w:] Kunicka, M., Will, M. (red.). Współczesna terapia: metody wybrane. Warszawa: Danmar.

Jędrzejczyk, J. (2008). Choroba afektywna dwubiegunowa i jej związki z twórczością. Nowiny Psychologiczne, 4, 41-58.

Conferences

Jędrzejczyk, J., Ziętalewicz, U., Rakowska, J. i Michałkiewicz, D. (2016). Zmiany w zakresie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po implantacji stymulatora serca w porównaniu z pacjentami po implantacji kardiowertera-defibrylatora. XVIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Warszawa, 07.05.2016.

Jędrzejczyk, J. (2016). Badania i NLP. Jak przedstawia się stan badań nad NLP w 2016 roku? Jak dzięki badaniom możemy wzmocnić efekty naszej pracy? Seminarium Naukowe Sekcji ds. Nauki i Badań Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa, 11.03.2016.

Jędrzejczyk, J., Kowalski, J., Łoboda, M., Szyszko, S. (2014). Praca zespołowa z pacjentem chorym onkologicznie.  II Edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin”, Warszawa, 16.05.2014 r.

Wojtkowska, K., Jędrzejczyk, J. (2014). Stres oraz poznawcza regulacja emocji u kobiet i mężczyzn w okresie podejmowania ról zawodowych.  IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, 3-5.04.2014.

Wojtkowska, K., Jędrzejczyk, J. (2014). Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne młodych dorosłych w kontekście współczesnej sytuacji na rynku pracy. V Poznańskie Forum Psychologiczne, Poznań, 13-15.02.2014.

BACK TO HOMEPAGE
INTELLIGENCE COGNITION
EMOTION LAB

Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
e-mail. ice.lab.uw@gmail.com